Montering av hulldekkene

Før elementene heises på plass må du som kunde sørge for:

At oppleggsflate er så rett og plan som mulig (gjelder mest for betong)

At bygget er tilstrekkelig avstivet for innheising (stål- og trekonstruksjoner)

God adkomst for stor kranbil/mobilkran og god oppstillingsplass så tett ved bygget som mulig. Ved vinterlevering må du sørge for at det er tilstrekkelig brøytet og strødd.

Oppstillingsplass for kranbil/mobilkran bør ikke være mindre enn 7 meter bred.

Se hvordan en montasje kan foregå:
Se video

Etter elementene er innheist på plass må du som kunde utføre:

Forankring av hulldekket til mur/stål/trekonstruksjon. Til høyre ser du et eksempel på forankring på en 200 mm. tykk plass-støpt mur.

Kontaktinformasjon

Dekkesystemer AS
Anders Tandbergs veg 17,
2838 Snertingdal

Besøksadresse:
Snertingdalsvegen 1527,
2838 Snertingdal

Telefon:
416 58 495

E-post:
post@dekkesystemer.no