Hvordan legges elementene på grunnmur/annet opplegg?

Dette kommer an på hvilken grunnmurstype man har. Dersom du har en grunnmur av:

 • Betong – elementene forankres i muren med kamstål.
 • Leca eller tilsvarende – elementene legges slik at at de ligger inne på minst halvparten av betongen i U-blokken.
 • Stål – Ved bruk av f.eks. ståldrager som opplegg, må det benyttes forankring mellom stål og betong. Da er det også nødvendig å forankre elementet i motsatt ende, uavhengig av oppleggsmaterial.
 • Treverk: Forankres til avstivet bygg med dobbel toppsvill.

Hvor mye opplegg må elementene ha på grunnmur/annet opplegg?

Som regel 10 cm, men dette er også avhengig av typen grunnmur/annet opplegg.

Må jeg ha støttevegger eller lignende ved bruk av lange spenn?

Hulldekkene skal i utgangspunktet aldri støttes av annet enn de to opplagspunktene. Det betyr at dersom elementene vil bli lengre enn det de kan dimensjoneres for, så må det benyttes flere elementer i lengden. Da må du altså ha en eller annen form for opplegg underveis, men dette er et lite aktuelt problem, ettersom elementene kan leveres med lange spenn.

Jeg har hørt at det skal være mellomlegg mellom element og grunnmur. Hva er det?

Det er riktig at elementene skal ligge på et gummibånd, og dette følger med leveransen. Gummibåndet skal kun ligge under hver ende på elementene. Sidene på elementene har i prinsippet ikke kontakt med underlaget i det hele tatt. Det trengs ikke gummibånd ved opplegg på stål eller treverk.

Hvor stor nedbøying får elementene?

Elementene får mest sannsynlig ikke nedbøying. I utgangspunktet har de en «oppbøying» (pilhøyde) som vil rette seg ut over tid. Denne forsøker vi å få så liten som mulig, men den avhenger av belastninger som vi er nødt til å beregne for de ulike leveransene. Av erfaring blir pilhøyden så liten at den ikke representerer et problem.

Er elementene helt lydtette?

Både ja og nei. Det finnes to lydisoleringskrav som må tas hensyn til. Det ene er trinnlyd, og det andre er luftlyd. Når det gjelder luftlyd er det vanligvis ikke nødvendig med ytterligere lydisolering. For trinnlyd derimot, kan det være nødvendig med en eller annen type trinnlydplate. Dette gjelder spesielt dersom det skal være ulike boenheter over og under etasjeskillet.

Hva gjør jeg med undersiden av elementene?

For lydisoleringen sin del er det ikke nødvendig å gjøre noe spesielt, og det er bare å sparkle og male dem. Mellom elementene vil det på undersiden være en synlig trekantfuge, den kan du velge om du vil sparkle igjen, eller la være synlig. Dersom du likevel ønsker å lekte ned en himling er det ikke nødvendig å gjøre noe med elementene. Det er også helt unødvendig med lydisolering på undersiden.

Hva gjør jeg med overflaten på elementene innendørs?

Det avhenger av hva du planlegger videre på gulvet ditt, her er det flere muligheter:

 1. Påstøp med varme (vannbåren eller elektrisk). En mulighet er at du først legger trinnlydplate (2 x 15 mm mineralull eller tilsvarende), deretter plastfolie, før du støper på nødvendig betongtykkelse. Til slutt belegger du gulvet etter eget ønske/behov.
 2. Det finnes ulike typer harde trinnlydplater som holder de nødvendige krav til trinnlydisolering uten påstøp. Disse krever som regel et slett/glatt underlag. Vanligvis må da hulldekket avrettes/sparkles først, men i noen tilfeller kan våre hulldekker holde en glatt overflate uten behov for avretting.
 3. Dersom det ikke er krav til trinnlydisolering, kan du rett og slett bare avrette gulvet og legge belegg rett oppå. Dersom du benytter myke belegg, eller mykt underlag for parkett, er det likevel ganske god trinnlydisolering.

Hva gjør jeg med overflaten på elementene utendørs? (garasjetak, terrassegulv)

Dette avhenger også av hva du planlegger videre på gulvet ditt. Her er det også flere muligheter, men uansett hva du skal ha i rommet under bør dekket være isolert, fortrinnsvis på den kalde siden (oppå), samt forsvarlig tekket. Her anbefaler vi at man konsulterer de aktuelle fagmiljøer når det gjelder mengde isolasjon og type tekking.

Behøver jeg ikke påstøp på dekket?

Nei, det må ikke være påstøp, men i de fleste tilfeller bør det være det. Dersom det er aktuelt med parkering, eller lignende, på dekket, er påstøp påkrevd, da elementene ellers kan skades av konsentrerte belastninger.

Hva er prisen på hulldekket?

Prisen vil variere fra prosjekt til prosjekt da det er mange faktorer som spiller inn.

Ta kontakt med en av våre selgere, så får du hjelp til planlegging og priser til ditt prosjekt.

Hva med transport- og montasjekostnader?

Det finnes ingen identiske byggeplasser. Forhold som kan påvirke transportpris er tilkomst til bygget, tilkomst ved bygget, ferger, bomveger, størrelse på prosjektet, lengde på elementer og så videre.

Hvilke alternativer har jeg for transport og montasje?

I hovedsak opererer vi med tre alternativer:

 1. Henting ved fabrikk. Kunden ordner selv med henting av elementene på vårt lager. Elementene blir heist på bil av oss. Vi forutsetter at transportør er kjent med våre hulldekker, og stiller med riktig utstyr med hensyn til sikkerhet.
 2. Levert med bil på byggeplass. Vi besørger transport til byggeplass, hvor kunden er på plass med utstyr for rask og effektiv lossing av bilen.
 3. Vi ordner transport og tørrmontasje. Vi besørger transport til avtalt byggeplass, samt legging av elementene på grunnmur i henhold til avtalt spesifikasjon.
 4. En fjerde variant inkluderer fuging (gysing) av elementer, men den benyttes svært sjelden, da det blir uforholdsmessig kostbart dersom vi skal utføre dette. Vi ser på denne oppgaven som en naturlig egeninnsats i et byggeprosjekt.

Hva gjør jeg for at mitt prosjekt skal bli prismessig optimalt?

Her finnes noen tommelfingerregler:

 1. Tenk hulldekke under planleggingen. Kontakt oss tidlig, slik at vi kan bidra med vår spesialkompetanse og gi deg råd. Du kan også sette oss i kontakt med din snekker slik at vi kan optimalisere ditt prosjekt så godt som mulig.
 2. Det er prisgunstig å bruke så mange hele elementer som mulig (1,2m bred)
 3. Varsle om gjennomføringer før vi starter prosjektering.
 4. Sørg for god tilkomst for levering av hulldekke, spesielt strøing/brøyting ved vinterleveranse.
 5. Gjør fugearbeidet selv.

Kontaktinformasjon

Dekkesystemer AS
Anders Tandbergs veg 17,
2838 Snertingdal

Besøksadresse:
Snertingdalsvegen 1527,
2838 Snertingdal

Telefon:
416 58 495

E-post:
post@dekkesystemer.no